Výstava KAFKAesque

Pražský rodák Franz Kafka (1883–1924) je jedním z klíčových autorů kulturního světa 20. století. Jeho romány, příběhy a korespondence byly přeloženy do desítek jazyků, jeho dílo a život se staly předmětem četných monografií a odborných studií. Kafkovo literární dílo ovlivnilo nejen další spisovatele, ale postupně zasáhlo mnoho různých oblastí kultury, jako např. film, hudbu a výtvarné umění. Výstava KAFKAesque se zaměřuje na reflexi Kafkova díla a poetiky v současném výtvarném umění.

Popis akce

Výstava nenabízí historický pohled na jeho tvorbu, ale pohled, který odráží naši současnou situaci se všemi jejími složitostmi a nejasnostmi. Práce více než dvaceti mezinárodně uznávaných umělců ukazují, že Kafkovo dílo se svými odkazy na existenciální strachy a osobní úzkosti je pro naši dobu vysoce relevantní.

Pokusy porozumět Kafkovu literárnímu dílu a jeho životu po desetiletí představovaly velkou intelektuální a často i emocionální výzvu pro vědce i čtenáře a byly předmětem mnoha výkladů. Cílem této výstavy není stavět nové pomníky opakující stará klišé, ale reflektovat Kafkovo dílo perspektivou současného světa, který se nachází v bodě, kde staré již neexistuje a nové se ještě nezrodilo. Vztah Franze Kafky k výtvarnému umění a dopad jeho tvorby na vizuální kulturu stále patří k méně prozkoumaným oblastem. Mnoho textů se v minulosti zabývalo vlivem jeho rodné Prahy a její magické a tísnivé atmosféry na Kafkovo dílo, jen pár se jich ale soustředilo na jeho zájem o výtvarné umění, který byl hluboký a soustavný.

Výstava KAFKAesque, která se koná v rodném městě Franze Kafky, v Praze, při příležitosti stého výročí jeho smrti, představí díla mezinárodně uznávaných umělců, pro něž díla Franze Kafky zůstávají inspirací. Výstavu doprovodí řada akcí, včetně literárních čtení, filmových projekcí či koncertů.

Vystavující umělci:

Josef Bolf, Pavel Büchler, Jake & Dinos Chapman, Mat Collishaw, Rowynn Michelle Dumont, Martin Gerboc, Douglas Gordon, Matouš Háša, Gottfried Helnwein, Siegfried Herz, Magdalena Jetelová, David Lynch, Volker März, Jan van Oost, Wolfgang Pavlik, Jiří Příhoda, Nil & Karin Romano, Jaroslav Róna, Nicola Samori, Jakub Špaňhel, Johan Tahon, Mark Ther, Alexander Tinei, Maciej Toporowicz, Liu Xia

Zobrazit na mapě
Datum konání: 9. 2. 2024 - 22. 9. 2024

Kontakty

Centrum současného umění DOX
Poupětova 1
17000 Praha 7-Holešovice