Botanická zahrada hl. m. Prahy, skleník Fata Morgana

Zahrada nabízí téměř 30 hektarů upravených expozičních ploch včetně historické vinice sv. Kláry, meditační Japonské zahrady a unikátního tropického skleníku Fata Morgana. Tento 130 metrů dlouhý skleník, rozdělený do tří samostatných částí s rozdílnou teplotou a vlhkostí vzduchu, nabízí výlet tropickou přírodou v jakoukoliv roční dobu.

Popis objektu

Vstupné (pro venkovní expozice a skleník Fata Moragana)

  • základní 150 Kč
  • snížené 75 Kč
  • rodinné 415 Kč

(Skleník Fata Morgana je v pondělí uzavřen.)

Vstupné pouze pro venkovní expozice:

  • základní 100 Kč
  • snížené 50 Kč
  • rodinné 250 Kč

Trojská karta: (zvýhodněná společná vstupenka do Botanické zahrady hl. m. Prahy, Zoologické zahrady hl. m. Prahy a Zámku Troja). Vstupy nemusí být uskutečněny v jeden den – karta je platná 1. 4. do 30. 9. Základní vstupné 350 Kč / snížené 200 Kč / rodinné vstupné 950 Kč.

Úplný ceník vstupného zde.

Délka prohlídky: cca 3 hodiny

Děti mohou v zahradě hledat 14 NEJ. Cestou v zahradě najdou 14 zajímavých rostlin a zjistí, čemu se říká Cukrárna pro broučky nebo kdo nám poví, co bylo před 5000 lety. V severní části je umístěna desetimetrová rozhledna z ocelového potrubí (v provozu duben – říjen)

Vonná stezka
Zahradou návštěvníky provede Vonná stezka, originální vzdělávací projekt, který postupně vzniká v jednotlivých expozicích botanické zahrady. Úvodní stanoviště se nachází v tropickém skleníku Fata Morgana. Milovníkům vůní přiblíží  postup, kterým vznikal unikátní parfém Fata Morgana No. 1, který je nedílnou součástí tohoto zastavení. V budoucnu se návštěvníci mohou těšit na další stanoviště ve venkovních expozicích: Rozárium, Svatojánské byliny, Biblické rostliny, Svatá Klára, Japonská zahrada, Strom vůní na vinici.

Vinice sv. Kláry: Zpřístupněna nová cesta s vyhlídkou. Cesta začíná za kaplí sv. Kláry a je po ní možné obejít severní, dosud nepřístupnou část vinice.

Vinotéka sv. Klára ve viničním domku má upravenou otevírací dobu, abyste si mohli plně vychutnat pohled na Prahu.

Stezka osobností postupně vzniká od roku 2009  jako součást projektu Kořeny osobností. Tvoří ji několik desítek vzácných dřevin a rostlin, jež zde vysadili významní představitelé českého, ale také světového kulturního, sportovního, vědeckého či politického života.

Historie objektu

          Areál botanické zahrady se rozkládá v Trojské kotlině na rozloze cca 70 ha ve značně členitém terénu v nadmořské výšce od 179 do 276 m. V roce 1968 byl schválen záměr vytvořit v tomto prostoru botanickou zahradu. Řešení zahrady bylo relizováno podle vítězného projektu ak. archiktetů Josefa Hrůzy a Jiřího Navrátila a ing. J. Jagera. Vzhledem k rozsáhlosti plochy je budování zahrady dlouhodobou záležitostí. Zahrada nebyla běžně přístupná až do roku 1992, kdy byla otevřena úvodní expozice na ploše 3 ha. Je upravena jako park s kolekcemi drobných cibulovin, trvalek, letniček a léčivých, vřesovištních, suchomilných a vlhkomilných rostlin, se skalničkovým skleníkem a oddělením dendrologie s domácími i cizokrajnými zakrslými jehličnany. Dnešní prostor přístupný v sezoně má 4 ha a lze v něm shlédnout kromě úvodní expozice i japonskou zahradu s původními druhy japonských rostlin, geografickou expozici rostlin Turecka a Středomoří a pod ní sbírku kosatců. V zahradě jsou k vidění unikátní květinové sluneční hodiny

          V zahradě byl vybudován nový tropický skleník Fata Morgana. Jeho výstavba byla dokončena v létě 2003. Pro veřejnost byl otevřen 12. 6. 2004. Jeho délka je 130 metrů, šířka 13 metrů, pokrývá plochu téměř 2200 metrů čtverečních a je rozdělen na 3 části:

  • sukulenty, středoamerická savana, polopoušť Madagaskaru a Jižní Afriky
  • tropické deštné pralesy (zde je sedmimetrový vodopád)
  • uměle chlazený skleník — prostředí And a Kapska, Tasmánie, Nového Zélandu

          Postupně jsou vytvářeny další nové expozice. Zahrada slouží jednak jako zdroj poznání veřejnosti, jednak jako vědecké pracoviště, které řeší problematiku ochrany přirozených stanovišť některých druhů rostlin a které podchycuje a udržuje rozmanitost rostlinných druhů a odrůd. Tím, že v zahradě jsou na cca 12 ha zachována chráněná území charakteru rezervací (Salabka, Haltýř, Pustá vinice, Podhoří a Velká skála), jsou dány pro tuto práci vhodné podmínky. Zahrada spravuje také vinici sv. Kláry — Salabka a drahaňský přírodní park.

Otvírací doba

listopad - únor

celý týden: 09:00 - 16:00

březen - říjen

celý týden: 09:00 - 19:00

Zobrazit na mapě

Kontakty

Trojská 800/196
Troja
17100 Praha 7

+420234148122
http://www.botanicka.cz
info@botanicka.cz