Vyšehradské kasematy a sál Gorlice

Největší podzemní prostor Vyšehradu vznikl jako součást 33. bastionu barokního opevnění. Sál o rozloze 330 m2 a výšce 13 m měl původně sloužit jako shromaždiště vojska, sklad potravin a munice. Prostor byl zrekonstruován a zpřístupněn veřejnosti teprve v 90. letech 20. století jako součást prohlídky kasemat (zděných chodeb pro vojáky) a je zde umístěno 6 originálních soch z Karlova mostu.

Popis objektu

součást Národní kulturní památky Vyšehrad

EXPOZICE: Cihelná brána + Kasematy, sál Gorlice: 
prohlídka s průvodcem

  • výstava originálů 6 barokních soch z Karlova mostu
  • spletitý systém kasemat, chodeb pro rychlý přesun vojska, vznikal v průběhu 17. a 18. století v souvislosti se stavbou barokního bastionového opevnění

Bezbariérový vstup, ale je doporučován doprovod, povrch je mlatový a nerovný, mírně stoupající. Vstup do podzemního sálu Gorlice s originály barokních soch vede přes dva mírné schůdky.

V jarních a letních měsících je Gorlice využívána pro netradiční výstavní a divadelní projekty, slouží také jako příležitostná koncertní síň.

Historie objektu

Kasematy byly vybudovány po obou stranách Cihelné brány francouzskými vojáky v r. 1742. Po jejich obsazení pruskou a rakouskou armádou byly ještě zdokonaleny. Úzké podzemní zděné chodby se střílnami pro vojáky s lehkými zbraněmi jsou asi 2 m vysoké, šířka chodeb je asi 1,5 m. Kasematy jsou dnes veřejnosti zpřístupněny v délce asi 1 kilometru, ač jsou mnohem rozlehlejší. Pravá část chodeb ústí do podzemního sálu zvaného Gorlice, který měl sloužit jako shromaždiště vojáků, sklad potravin a munice. Tento prostor byl postaven jako součást 33. bastionu barokních hradeb a je největším sálovým prostorem vyšehradských kasemat o ploše cca 330 m2 o výšce 13 m, sál má kapacitu asi 100 lidí.

Značné rozměry sálu a stabilní klimatické podmínky byly využity k uložení některých originálů soch a sousoší z Karlova mostu:

  •         sv. Anna Samotřetí (Matěj Václav Jäckel, 1707)
  •         sv. Augustin (Jeroným Kohl, 1708)
  •         sv. Mikuláš Tolentinský (Jeroným Kohl, 1708)
  •         Madona se sv. Bernardem (Matěj Václav Jäckel, 1709)
  •         sv. Vojtěch (ferdinand Maxmilián Brokoff, 1709)
  •         sv. Ludmila s malým Václavem (Matyáš Bernard Braun, 1720)

Otvírací doba

leden - prosinec

celý týden: 10:00 - 18:00

Zobrazit na mapě

Kontakty

V Pevnosti
Vyšehrad
12800 Praha 2

+420241410348
http://www.praha-vysehrad.cz
info@praha-vysehrad.cz