Muzeum města Prahy – Zámecký areál Ctěnice

Historie Ctěnic sahá až do první poloviny 13. století. Expozice připomíná dlouhou a složitou historii ctěnického panství od nejstarších dob až do současnosti. Snaží se také stručně prezentovat celkovou obnovu areálu prováděnou v letech 1997–2004. Zámecký areál je také místem pořádání krátkodobých výstav a řady programů určených dětem i dospělým.

Popis objektu

    ZÁMECKÝ PARK:

denně 8.00-21.00 (květen – září)
denně 8.00-18.00 (říjen – duben)

Při vstupu do parku z nádvoří areálu je vybudováno dětské hřiště.

Podrobné informace o vstupném

Doprovodné programy

Historie objektu

Zámek Ctěnice

Nejstarší zprávu o Ctěnicích uvádí Strahovský klášter v soupisu svého jmění v roce 1273, další listiny dokládají vlastnictví pražských měšťanů. O zdejší tvrzi se však výslovně píše až v roce 1372, kdy ji pražský měšťan Jan Zeiselmeister koupil od vdovy po Volflinu Galmovi.Již tenkrát byl areál tvrze podobný dnešnímu nádvoří zámku.V průběhu husitských bouří zabrala tvrz pražská obec a přenechala ji Martinu Zumbergerovi. Přibližně dnešní podobu získala přestavbou na renesanční zámek kolem roku 1550, kdy ji vlastnil rod Hrzánů z Harasova.Dodnes se z této přestavby dochovalo arkádové nádvoří a hospodářské budovy.

Dalšími majiteli byli např. Boryňové ze Lhoty, Valdštejnové a Loasyové z Losymtálu.

Dalším významným momentem ve stavebním vývoji areálu byla druhá polovina 18.století, kdy zámek dostal klasicistní barokní vzhled, který má dodnes.Z této doby se také zachovaly hospodářské budovy s barokní sýpkou a pozdně barokními stodolami. Celý areál budov je mimořádně dochovaným komplexem tvrzové architektury, která se svým stavebním vývojem přeměnila v zámecký objekt a posléze v aristokratický velkostatek. Několikaleté restaurační práce odhalily v interiéru zámku fresky z různých období výstavby.

U zámku se nachází i tzv. drábovna, což je obdélníková budova situovaná souběžně se silnicí vedoucí podél zámku.

V roce 1993 byl celý objekt bezplatně převeden do vlastnictví hlavního města Prahy a jeho správcem se stala Pražská informační služba. Autorem celkové koncepce rekonstrukce areálu je ing. arch. Heřmánek, architekt rekonstrukce zámku ing. arch. Hanzal a zámeckého parku ing. Jiránek.

Od 1. 7. 2012 přešel celý areál pod správu Muzea hl. m. Prahy.

Otvírací doba

leden - prosinec

Pá, So, Ne: 10:00 - 18:00

Zobrazit na mapě

Kontakty

Bohdanečská 1
Vinoř
19017 Praha 9

+420286001366
http://www.muzeumprahy.cz
ctenice@muzeumprahy.cz