Národní technické muzeum

Sídlem muzea je monumentální funkcionalistická stavba v blízkosti Letenských sadů na Letné. Muzeum bylo založeno v roce 1908, za dobu delší než sto let byly vybudovány rozsáhlé sbírky dokumentující vývoj mnoha technických oborů, přírodních a exaktních věd a průmyslu. Unikátní sbírkové předměty si můžete prohlédnout v 16 stálých expozicích i krátkodobých výstavách.

Popis objektu

Podrobné informace o vstupném

STÁLÉ EXPOZICE:

V expozici Architektura, stavitelství a design jsou představeny nejvýznamnější architektonické počiny v českých zemích v letech 1860–1989.

Expozice Astronomie je koncipovaná jako nekonečný prostor vesmíru plný zářících hvězd – unikátních sbírkových předmětů.

V expozici Doprava je v samostatných příbězích představen historický vývoj automobilové, motocyklové, cyklistické, letecké, lodní a železniční dopravy a hasičské techniky.

Vývoj fotografie, její uplatnění a vliv od 19. století až dodnes, je prezentován společně se základními fotografickými procesy a jejich vývojem ve stylizovaném fotografickém ateliéru v expozici Foto kino.

Expozice Tiskařství evokuje autentickou atmosféru tiskárny a seznamuje s vývojem hlavních tiskařských technologií a sledovat jejich vývoj od vynálezu knihtisku až po současnost.

Retrospektivní pohled do několika časových celků koncipovaných od současnosti do poloviny 19. století nabízí expozice Technika v domácnosti.

Hlavním námětem expozice Chemie kolem nás je příběh setkávání člověka a chemie během dne, představuje také způsob práce v laboratořích v minulosti a současnosti.

Expozice Měření času zobrazuje technický vývoje chronometrie. Zvláštní zřetel je brán na rozvoj domácího hodinářství, jehož počátky jsou doloženy již za vlády Lucemburků.

Báňskou techniku a dobývací technologie v průběhu dějin představuje expozice Hornictví. Nejdůležitějším pilířem expozice je maketa rudného a uhelného dolu z 50. let 20. století, jejíž chodby dosahují rozlohy 350 m².

Expozice Hutnictví / Kovy – cesta civilizace prezentuje technický a historický vývoj hutnictví a jeho vazbu k životu společnosti, kterou nejvíce ze všech kovů ovlivnilo železo.

Expozice Interkamera / Prostor, barva a pohyb seznamuje s historickými i současnými druhy prostorové fotografie. Jsou zde představeny všechny základní fotochemické procesy barevné fotografie, principy digitální fotografie a vývoj fotografického zachycení pohybu.

Prohlídka expozice Televizní studio je s ohledem na svůj charakter možná pouze s průvodcem, který návštěvníkům názorně ukáže, jak studiová technika funguje.

Interaktivní expozice Technika hrou ukazuje principy daktyloskopie, balistiky, kódování dokumentů apod.

Unikátním exponátem je Van de Graaffův generátor. Jedná se o elektrostatický generátor velmi vysokého napětí, ve kterém je integrován lineární urychlovač nabitých částic.

Historie objektu

Určitým předchůdcem dnešního muzea byly i sbírky císaře Rudolfa II., který kromě umění sbíral i rozmanité technické přístroje, z nichž některé jsou zde vystaveny. O technické sbírky se také zasloužili jezuité, kteří r. 1722 založili Museum Mathematicum nebo Vojta Náprstek, zakladatel Českého průmyslového muzea z r. 1873, které mělo zvýšit úroveň technického vzdělání a informovat o technických novinkách ve světě, avšak později se zaměřilo spíše na etnografii.

Největší expozicí techniky u nás tehdy byla Všeobecná zemská jubilejní výstava v r. 1891. Exponáty zde byly ještě dlouho po jejím skončení a tehdy vznikl výbor Muzea vynálezů, který se snažil získat stálou budovu pro tyto výstavní exponáty. Od r. 1907 se hovořilo o vybudování technického muzea v Praze. Výstava obchodní a živnostenské komory konaná v roce 1908 představila další řadu modelů staveb, přístrojů a technických zařízení, další sbírkový fond pro budoucí muzeum. Impuls ke shromáždění sbírek dali profesoři Vysoké školy technické a ještě v roce 1908 se konala zakládací schůze Technického muzea království českého, pozdějšího Spolku technického muzea.

Díky velkorysosti knížete Schwarzenberka byly v r. 1910 zpřístupněny dosavadní sbírky ve Schwarzenberském paláci na Hradčanském náměstí. Byly zde expozice strojírenství, sklářství, vodárenství, letectví, textilního průmyslu, cukrovarnictví, geodézie, dopravy, archiektury aj. V roce 1921 byly zahájeny peněžní sbírky na novou muzejní budovu, pražský magistrát poskytl pozemky u vodárenské věže na Letné a v roce 1935 byla vyhlášena architektonická soutěž na společnou stavbu budov pro sbírky Technického a Zemědělského muzea. Byl vybrán projekt architekta prof. Milana Babušky a rozhodnuto, že obě budovy budou od sebe odděleny novou ulicí.

Budova je postavena v tzv. internacionálním slohu, který je pozdní fází funkcionalismu. Pro tento styl se také používá termín individualistický funkcionalismus. Budova muzea byla vystavěna v letech 1938 – 1941. Objekt Technického muzea měl tvar otevřeného písmene U, jehož základna byla hlavním průčelím směrem k Letenským sadům. Mezi oběma kratšími křídly, která vybíhala kolmo z okrajů průčelí, byla hlavní dvorana o rozměrech 70 x 25 m. Její výška byla 14 m a měla tři galerie. Byla určena pro největší exponáty z oblasti dopravy, letadla, lokomotivy, auta.

Sbírky muzea čítají přes 50 000 inventárních jednotek, z nichž asi desetina je vystavena. Jsou zde takové unikáty jako astronomické přístroje, s nimiž pracoval Tycho de Brahe a Jan Kepler, první u nás vyrobený automobil, nejstarší dochovaný vůz Bugatti, zkušební turbína Viktora Kaplana, koněspřežná hasičská stříkačka z roku 1795, která hasila požár Národního divadla, salonní železniční vůz Františka Josefa či T. G. Masaryka, Kašparův slavný letoun Blériot, s nímž podnik první let z Pardubic do Prahy, či jedny z nejstarších daguerrotypií na světě. Ve sbírce psacích strojů je např. nejmenší psací stroj na světě, německý Taurus, který má rozměr kapesních hodinek.

Za okupace obsadilo nově dokončenou budovu ministerstvo pošt a navíc musel Spolek technického muzea vyklidit i dosavadní prostory ve Schwarzenberském paláci. Tehdy byly sbírky uloženy prozatímně v karlínské Invalidovně, kde byla ostatně až do současnosti uložena architektonická sbírka, jedna z nejbohatších a nejstarších v Evropě. Čtvrt milionů plánů, projektů, studií a na dvě stě ucelených fondů staveb, jako např. kompletní plány Jana Kotěry, Josefa Gočára či Josefa Zítka zde byly v r. 2002 při katastrofální povodni zaplaveny vodou. Teprve v r. 1990 se z části objektu muzea na Letné odstěhovaly různé úřady a muzeum může využívat celou svou budovu, zapsanou do Státního seznamu nemovitých kulturních památek.

Po náročné rekonstrukci, prováděné od září 2006 pod vedením Ing. arch. Zdeňka Žilky, bylo muzeum 15. února 2011 slavnostně otevřeno.

Otvírací doba

leden - prosinec

Út, St, Čt, Pá, So, Ne: 09:00 - 18:00

Zobrazit na mapě

Kontakty

Kostelní 42
Holešovice
17000 Praha 7

+420220399111
http://www.ntm.cz
info@ntm.cz