Židovské muzeum v Praze

Jedno z nejstarších a kontinuálně existujících židovských muzeí na světě – bylo založeno v roce 1906. Posláním muzea je dokumentovat historii, tradice a zvyky židovského obyvatelstva v Čechách a zachovat cenné umělecké předměty z pražských synagog, zaniklých během asanace pražského židovského ghetta. Kromě stálých expozic se v některých objektech pořádají koncerty a krátkodobé tematické výstavy.

Popis objektu

KOMPLETNÍ PROGRAM ŽIDOVSKÉHO MUZEA V PRAZE 

PODROBNÉ INFORMACE O VSTUPNÉM

Rozsáhlá sbírka judaik, obsahující na 40 000 sbírkových předmětů, 100 000 knih a bohatý archiv židovských náboženských obcí, je ojedinělá nejen množstvím svých předmětů, ale především tím, že pocházejí z jednoho uceleného území – z Čech a Moravy. Ve svém souhrnu tak podává celistvý obraz o životě a historii Židů v tomto regionu. Muzeum sídlí v pražských synagogách a dalších židovských památkách.

OBJEKTY ŽIDOVSKÉHO MUZEA V PRAZE:

Klausová synagoga

 • Praha 1, U Starého hřbitova 3a
 • stálá expozice vypovídá o židovských tradicích a zvycích vztahujících se jak k synagogám, tak ke každodennímu životu židovské rodiny

Maiselova synagoga

 • Praha 1, Maiselova 10
 • expozice věnovaná Židům v českých zemích v 10. – 18. století

Obřadní síň

 • Praha 1, U Starého hřbitova 3a
 • expozice věnovaná medicíně v ghettu, úmrtí a činnosti pražského Pohřebního bratrstva

Pinkasova synagoga

 • Praha 1, Široká 3
 • památník obětem holocaustu

Španělská synagoga 

 • Praha 1, Vězeňská 1
 • sbírka stříbrných předmětů
 • expozice se zabývá historií židovské komunity na našem území v 19. – 20. století
 • místo konání pravidelných koncertů komorní hudby

Starý židovský hřbitov

 • Praha 1, Široká 3
 • hřbitov byl založen v první polovině 15. století, je zde pochována řada významných osobností

 Galerie Roberta Guttmanna

 • Praha 1, U Staré školy 3
 • místo konání krátkodobých výstav s židovskou tematikou

Informační a rezervační centrum

 • Praha 1, Maiselova 15
 • interaktivní informační brána o vybraných židovských památkách na území Prahy a České republiky

VĚTŠINU PAMÁTKOVÝCH OBJEKTŮ ŽIDOVSKÉHO MUZEA V PRAZE JE MOŽNO NAVŠTÍVIT POUZE V RÁMCI PROHLÍDKOVÉHO OKRUHU:

P R A Ž S K É   Ž I D O V S K É   M Ě S T O

Prohlídkový okruh zahrnuje tyto památkové objekty:

 • Španělská synagoga
 • Maiselova synagoga
 • Klausová synagoga
 • Obřadní síň
 • Pinkasova synagoga
 • Starý židovský hřbitov
 • Galerie Roberta Guttmanna
 • Staronová synagoga

  Vstupné:

 • dospělí: 500 Kč
 • děti 6-15 let, studenti do 26 let: 370 Kč
 • ZTP, ZTP-P + doprovod: 100 Kč
 • rodinné (2 dospělí, až 4 děti) – dospělí: 500 Kč, děti 6-15 let: 170 Kč
 • děti do 6 let zdarma

STARONOVÁ SYNAGOGA

GALERIE ROBERTA GUTTMANNA

Vstupné:

 • dospělí: 80 Kč
 • děti 6-15 let, studenti do 26 let: 40 Kč
 • děti do 6 let zdarma

Otvírací doba

listopad - březen

Po, Út, St, Čt, Pá, Ne: 09:00 - 16:30

duben - říjen

Po, Út, St, Čt, Pá, Ne: 09:00 - 18:00

Zobrazit na mapě

Kontakty

U Staré školy 1
Josefov
11000 Praha 1

+420222749464
http://www.jewishmuseum.cz