22. 12. 2022

Otevřená výzva Bohémská múza

Prague City Tourism ve spolupráci s Galerií hlavního města Prahy a Technickou správou komunikací Praha vyhlašuje otevřenou výzvu na návrh dočasných streetartových intervencí a velkoplošných maleb pro vybraná místa podchodů ve správě TSK.

Cílem této výzvy je zobrazit bohémskou múzu, která nás inspiruje a probouzí v nás, unavených rutinou a každodenními povinnostmi, bohémskou duši. Bohémská múza žije v Praze již po staletí a činí život v Praze zcela jedinečným. Výzva usiluje o rozšíření strategického přístupu města k péči o veřejný prostor a jeho využití, o prohloubení vzájemné koordinace aktivit městských organizací a o podnícení zájmu veřejnosti o současné umění.

Specifikace tématu

Praha je epicentrem území s tisíciletou značkou – Bohemia. Tato značka je nesmazatelně otisknuta do identity světově známých fenoménů, které se k odvěké tradici hrdě hlásí. Světově známý pojem „Bohemian“ se v západní kultuře už před dvěma staletími vžil také jako označení lidí s tvořivým a nekonvenčním způsobem života – hudebníky, výtvarné umělce či literáty. Praha dlouhým výčtem uměleckých osobností, které zde působily, působí nebo byly Prahou uchváceny při svých cestách, dokládá, že je zde toto dědictví stále živé. Praha je domovem vnímavých a otevřených lidí, kteří se dokáží svobodně vyjadřovat, je místem, kde se daří nekonvenčním avantgardním tendencím a experimentům všeho druhu. Pražané umí žít a nechávají žít ostatní v klidu. Umí se na sebe podívat s nadsázkou a humorem. Rádi se baví. Tvořivost a chuť přetvářet či zasazovat věci do nových hravých kontextů je nejen přitažlivou součástí charakteru Prahy, ale i vysvětlením pro všudypřítomné projevy tvůrčí povahy lidí v Praze žijících. Právě tvořivý život Pražanů – jejich bohémskou duši – jsme chtěli touto výzvou oslavit prostřednictvím zobrazení bohémské múzy jako symbolu inspirace a tvůrčích nápadů. Pražané jako bohémská duše Prahy totiž jediní tvoří autenticitu Prahy a její jedinečnou atmosféru. Návrhy mají klást i důraz na uchopení podstaty místa, které funguje v kontextu městského prostředí a reaguje na prostorové funkce a sociální a historické vztahy v lokalitě.

Lokality

  • Podchod Legerova na Praze 2.
  • Podchod Lounských na Praze 4.
  • Podchod Malovanka na Praze 6.
  • Podchod Strahov I. na Praze 6.
  • Podchod Strahov II. Na Praze 6.

 

Více informací o výzvě.

Výsledky výzvy

Složení odborné komise

 

  • Romana Junkerová, spoluzakladatelka Street Art Festival Olomouc on-line
  • Petr Hájek, umělecký ředitel The Chemistry Gallery
  • David Strauzz, streetartový umělec, ředitel / kurátor Galerie MEGA
  • Jana Adamcová, místopředsedkyně představenstva Prague City Tourism
  • Marie Foltýnová, kurátorka veřejné plastiky Galerie hl.m.Prahy

 

Vítězné návrhy

Podchod Legerova, Praha 2

 

První místo: Tomáš Javůrek

 

Zdůvodnění: Umělec nejlépe ztvárnil téma bohémské múzy v tomto prostoru. Vzájemně se propojující jednotlivé ilustrace jsou hravé, zábavné, nekonvenční a navazují na sebe. Divák je tedy může interpretovat po svém, vlastními asociacemi. Ilustrace podtrhují pocit svobody a bohémskosti a ztvárňují momenty, které si autor s těmito pocit spojuje, například hudbu, skateborading, přátelství a další. Současně je pojetí celého prostoru kompaktní, procházející má pocit, že je součástí celé malby.

 

 

Podchod Lounských, Praha 4

 

První místo: Jakub Bachorík

 

Zdůvodnění: Umělec nazval dílo jako Lapidárim Bohémské múzy. Nechává v něm znovuožívat galerii soch, které jsou v Praze umístěny ve veřejném prostoru, ale lidé si jich často nevšímají. Součástí díla je i mapa Prahy, seznam konkrétních uměleckých děl a jejich vzdálenost od tohoto podchodu. Dílo tedy motivuje kolemjdoucí prozkoumávat další části Prahy a její bohémské duše, vtělené do uměleckých děl. Komise ocenila tento edukační rozměr ideového záměru.

 

 

Podchod Malovanka, Praha 6

 

První místo: PHOE

 

Zdůvodnění: Umělec ztvárnil bohémskou múzu jako silnou, inspirující a soběstačnou ženu, superhrdinku. Není to romantizující iluze staré Prahy, ani folklór, ale žena současnosti, která se nebojí projít temnými podchody a džunglí města.

 

 

Podchod Strahov I, Praha 6

 

První místo: Karolína Vintrová

 

Zdůvodnění: Umělkyně zvolila téma spící múzy, oslavy svobody, bohémství, radosti a inspirace. Pracuje se symboly bohémství, odkazující na tetování a vizuální symboly, které lidé používají již po staletí. Symboly života, jídla, umění, sportu a další jsou umístěny na těle múzy a v prostoru kolem ní. Jsou tak vizualizovány lidské touhy a vášně.

 

 

Podchod Strahov II, Praha 6

 

První místo: Daniel Solovev

 

Zdůvodnění: Tématem díla je bohémská noc v Praze s levým a pravým břehem Vltavy a nočním nebem nad městem. Noční nebe symbolizuje myšlenkový kreativní prostor, ve kterém se zjevují mytologické a historické postavy, je to také symbol nekonečností a touhy po poznání, čímž odkazuje na Štefánikovu hvězdárnu na Petříně, na astronomy Tychona Brahe a Johanna Keplera, kteří bydleli na Strahově a na Strahovský kláštěr jako místo vzdělání a poznání. Komise ocenila nekonvenční a lyrické výtvarné zpracování, mystičnost a snovost a rovněž skvělou aplikaci do prostoru, kdy klenba podchodu evokuje klenbu nebe.