11. 12. 2020

Kam dnes za kulturou

Přehled vybraných výstav, které můžete v Praze nyní navštívit. V Národní galerii Praha je k vidění unikátní výstava Rembrandt: Portrét člověka. V Národním muzeu byla otevřena nová expozice o slavných českých skladatelích. V Museu Kampa lze zhlédnout dílo sochaře Vladimíra Janouška a Uměleckoprůmyslové museum láká na Plejády skla. To a mnohé další naleznete v našem dnešním článku.

Rembrandt: Portrét člověka

do 31. 1. 2021

Národní galerie Praha — Palác Kinských, Staroměstské náměstí 12, Praha 1

Samotná výstava čítá více než 110 děl z významných tuzemských i zahraničních institucí a soukromých sbírek, včetně jediné Rembrandtovy malby na našem území, Učence ve studovně. Nikdy nebylo možné u nás vidět tolik Rembrandtových děl pohromadě, a výstava obdobného významu se nemusí opakovat desítky let. Proto se ji Národní galerie rozhodla návštěvníkům a milovníkům umění, kteří ji nemohou momentálně vidět, krok za krokem zprostředkovat alespoň online. Promyšlený koncept obsahuje různé aktivity související s výstavou, konkrétně komentovaná videa, která představí vybraná díla se zaměřením na mezinárodní zápůjčky. Věnovat se budou i pracím na papíře (grafice a kresbě), které mají v rámci projektu zásadní prostor. Dále vznikne série interaktivních workshopů pro děti, 3D a komentovaná prohlídka a v plánu je i speciální projekt. Videa s kurátorkou Lucií Němečkovou budou postupně zveřejňována na sociálních sítích.

Mikuláš Medek: Nahý v trní

do 31. 1. 2021

Národní galerie Praha — Valdštejnská jízdárna, Valdštejnská 3, Praha 1

Cílem výstavy je představit Mikuláše Medka jako autora, který obstojí v mezinárodním srovnání – a zároveň jej ukázat nejen jako malíře, ale jako člověka, který svým životním postojem a názory ovlivnil mnoho významných umělců své generace. Výstava Nahý v trní je jednou z neucelenějších vzhledem k šíři Medkova díla a zároveň představuje díla, která se běžně na výstavy nedostanou. Ústředním motivem Medkova díla je téma lidského údělu, které umělec spojuje emotivním vyjádřením intenzivního prožitku mystického charakteru ve vnitřně jednotný a neobyčejně působivý celek, který k divákovi promlouvá s výraznou naléhavostí. Symbolika znakových systémů vytváří zvláštní obrazové metafory existence člověka v jejím tragickém, bolestném a tajuplném rozměru. Obsahová závažnost, magická síla malířského rukopisu a duchovní energie, vyzařující z Medkových obrazů činí tohoto umělce jedním z nejvýznamnějších a nejoriginálnějších zjevů nejen českého, ale i světového malířství druhé poloviny 20. století.

Sluneční králové

do 7. 2. 2021

Muzejní komplex Národního muzea, Václavské náměstí 68, Praha 1

Výjimečný mezinárodní projekt, který dokumentuje největší archeologické objevy českých egyptologů spjaté s výzkumem egyptského Abúsíru, starověkého královského pohřebiště sousedícího na severu s Gízou a na jihu se Sakkárou. Návštěvníkům se představí bohaté zápůjčky ze světových muzeí – z Egyptského muzea v Káhiře, z Velkého egyptského muzea v Gíze, z muzeí v Berlíně, Lipsku, Hannoveru aj. Vystaveny jsou poklady z doby 3. až 1. tisíciletí př. n. l., například unikátní královská socha panovníka Raneferefa, jednoho ze čtyř faraonů pohřbených v Abúsíru, nebo rozsáhlý soubor soch z hrobek princezny Šeretnebtej a písaře Nefera. Jako sluneční králové jsou v egyptských dějinách označováni panovníci 5. staroegyptské dynastie (asi 2435–2306 př. n. l.), kteří jsou neodmyslitelně spjati právě s lokalitou Abúsír, kde v průběhu jejich vlády vyrostlo královské pohřebiště se třemi pyramidami. Výstava nepředstavuje pouze osudy vládců starověké země na Nilu. Návštěvníci se po-dívají i do příslovečného stínu pyramid – nekrálovského Abúsíru.

Slavní čeští skladatelé

do 30. 6. 2021

Muzejní komplex Národního muzea, Václavské náměstí 68, Praha 1

Bedřich Smetana, Antonín Dvořák, Leoš Janáček, Bohuslav Martinů – čtyři velká jména české hudby, která se stala světovým fenoménem. Různé generace, styl a osobitý rukopis. Jejich díla jsou odlišná, ale přece mají něco společného. Nezaměnitelný charakter, který vychází z českých kořenů a vytváří obraz české kultury po celém světě. Čtyři největší čeští skladatelé v jedinečné instalaci, která klade důraz na samotnou hudbu a vystavuje mimo jiné i nesmírně cenné autografy všech čtyř autorů, to vše v kontextu jejich životů, cest a inspirací. Vkročením do výstavy se ocitnete přímo uvnitř hudby čtyř velikánů. Díky unikátní synergii světla a hudby procítíte i ty nejmenší detaily Smetanovy Vltavy, Dvořákovy Novosvětské, Janáčkovy Sinfonietty a Dvojkoncertu pro dva smyčcové orchestry, klavír a tympány od Bohuslava Martinů. Jedinečné osudy skladatelů vám přiblíží atraktivní velkoformátová obrazová novela, která vám umožní prožít zásadní životní okamžiky spolu s jednotlivými umělci. Originální sbírkové předměty, které výstava prezentuje, byly pečlivě vybrány. Některé z nich jsou vystaveny vůbec poprvé.

Vladimír Janoušek

do 31. 3. 2021

Museum Kampa, U Sovových mlýnů 2, Praha 1

Sochař Vladimír Janoušek (1922–1986) absolvoval Vysokou školu uměleckoprůmyslovou v Praze v ateliéru Josefa Wagnera, stejně jako jeho budoucí žena Věra nebo Miloslav Chlupáč, Olbram Zoubek a Eva Kmentová. Spoluzakládal uměleckou skupinu UB 12, jejímiž teoretiky byli Jiří Šetlík a Jaromír Zemina. Autor monumentálních realizací i komorních soch reprezentoval Československo na světové výstavě Expo 70 v japonské Ósace, již slavnostně otevíral společně s japonským umělcem Tarou Okomatem. Během normalizace byla Janouškova veřejná a výstavní činnost utlumena. Jeho rozsáhlé dílo nebylo dosud v celé šíři publiku představeno. Sochařská období krystalů a růstu, kyvadel a variabilů propojil motivem času Janouškova oblíbeného básníka Vladimíra Holana kurátor Karel Srp. Výstava je sestavena z děl ze státních a soukromých sbírek převážně z ČR.

Plejády skla 1946–2019

dlouhodobá výstava

Uměleckoprůmyslové museum v Praze, 17. listopadu 2, Praha 1

V expozici jsou představena díla moderního autorského skla z mimořádně cenné sbírky Uměleckoprůmyslového musea. Je to kolekce nejlepších, nejznámějších a nejikoničtějších ateliérových skleněných plastik, která ilustruje vývoj uměleckého sklářství v 2. polovině 20. století, a připomíná nejvýznamnější osobnosti oboru, např. Stanislava Libenského, Zdeňka Lhotského, Ronyho Plesla, Jana Exnara, Vratislava Šotolu a další. Architektura expozice se inspiruje hranami křišťálu i atmosférou uliček městské aglomerace. Návštěvník procházející kubistickými formami tohoto pomyslného města sestávajícího z osmi pyramid objevuje postupně a v různých úrovních více než sto dvacet děl a objektů. Expozice druhého sálu naopak obsahuje minimum intervenčních prvků – vestaveb, které by mohly působit jako „překážky“ ve vnímání celkového prostoru sálu či vstupu přirozeného i umělého světla. Díky tomuto věcnému pojetí vyniká to, co je pro sklářská díla nejpodstatnější: prostor a světlo.

Compassion Fatigue is Over

do 18. 4. 2021

Galerie Rudolfinum, Alšovo nábřeží 12, Praha 1

Dokážeme najít a definovat, jaké limity má náš soucit? Diskuze o limitech soucitu nabrala v posledních letech značné obrátky. Naše pozornost je neustále uzurpovaná nekončícím proudem zpravodajských relací. Psychická a mentální kapacita člověka je vnímat má ale své jasné hranice. Požadavky, které od nás informovanost očekává, jsou doslova nadlidské. Přesto cítíme nutnost být stále v obraze a aktuální zprávy považujeme za nezbytnost. Proto mnoho lidí hovoří o tzv. únavě ze soucitu, tedy stavu mysli, kdy každou další palčivou zprávu vnímáme už jen s vyčerpanou rezignací. Výstava Compassion Fatigue is Over představuje série narativních videí a filmů, po boku architektonických intervencí. Směřuje svoji pozornost k množině klíčových témat naší současnosti. Věnuje se otázkám rasové nesnášenlivosti, pracovního vykořisťování, přehodnocení historických narativů, sexuality, genderu, padlých i znovu nalezených utopií nebo abstraktního myšlení coby nutné podmínky pro jakoukoli racionální soudnost. V protikladu ke křiklavé vtíravosti každodenní mediální reality nabízí výstava prostor pro klidné strávení interpretací daných témat skupinou těchto umělců: Candice Breitz, Anna Daučíková, Haris Epaminonda, Naeem Mohaiemen, Jeremy Shaw, Hito Steyerl, Aleksandra Vajd & Anetta Mona Chisa.

Design na Vyšehradě

do 31. 12. (s možným prodloužením)

artdistrictvysehrad.cz

Venkovní výstava českého designu, která má za cíl seznámit návštěvníky s lokálními tvůrci, talenty oboru a jejich tvorbou formou městské procházky. Výstava probíhá ve třech prosklených kóma modulech rozmístěných při promenádě před Kongresovým centrem Praha. Díla si mohou návštěvníci prohlédnout z bezpečné vzdálenosti. Ve venkovní galerii čeká na návštěvníky několik skleněných děl z ateliéru skla Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze, ale také móda, hračky od Tititi, dřevěné stoly od Jakuba Březiny a nábytek od značky Triant.

Lego model na Hlavním nádraží

dlouhodobá výstava

Model je umístěný v horní části odbavovací haly pro potěšení všech návštěvníků a cestujících. Skládá se z 342 000 kostiček LEGO®, váží 2 700 kg a složit ho zabralo 2 137 hodin. Stavba přitahuje pozornost nejen dětí, ale i dospělých. Jde o věrnou kopii nádraží tak, jak reálně vypadá a funguje. Návštěvníci mohou některé prvky ovládat a řídit. Model je v řezu, a umožňuje tak i pohled do vnitřních prostor, na kolejiště, včetně cestujících, průvodčích nebo dispečerů.