24. 8. 2023

Praha parků a zeleně

Praha je jedním z nejzelenějších evropských měst, zelené plochy tvoří celou pětinu její rozlohy. Odpočinout si na svých procházkách Prahou můžete v parcích, sadech, zahradách, vinicích, u vody či v lese. Jistě vás mile překvapí i naše zelené vnitrobloky a ulice plné alejí.

Parky

Chcete-li strávit několik hodin v zeleni, a přesto blízko městské infrastruktury, navštivte některý z oblíbených pražských parků, jako jsou StromovkaLetenské sady či Petřínské zahrady. Kromě procházek si tu můžete udělat piknik s přáteli, zaběhat si nebo si zacvičit yógu. Tutéž možnost poskytují také rozsáhlé zelené plochy s menšími krajinotvornými zásahy, jako je Prokopské nebo Šárecké údolí či Klánovický les, největší lesní plocha na území Prahy.

Zahrady

Pokud uvítáte možnost spojit pobyt v přírodním prostředí s možností ochutnat lokální ovoce, navštivte některý z volně přístupných pražských sadů. Řada z nich totiž kromě rekreační funkce slouží také jako zdroj volně dostupného ovoce, které by jinak přišlo vniveč. Jejich mapováním a propagací se zabývá např. komunitní platforma Naovoce, která zveřejňuje seznamy volně přístupných sadů a snaží se přispívat k jejich udržitelnosti a podporovat biodiverzitu.

Zajímavou sondou do pražského komunitního života pro Vás jistě bude návštěva některé z komunitních zahrad, které se tu v posledních letech utěšeně rozrůstají. Vůbec první komunitní zahradou v Praze byla Prazelenina; vznikla v roce 2011 v Holešovicích a její obliba stále roste. Dalšími jsou pak Komunitní centrum a zahrad Kotlaska nebo čtyři pražské komunitní zahrady projektu Metrofarm.

Milým zpestřením jsou pak zahrádky, které můžete potkat přímo v ulicích, a sice v prostoru kolem stromů. Propaguje je iniciativa Street Gardening Czech.

Vinice

I když životem tepající metropoli byste za vinařský region pokládali asi jen stěží, najdete v Praze několik skutečně vyhlášených vinic. Často mají úctyhodnou historii sahající až do prvního tisíciletí našeho letopočtu. Některé z nich jsou přístupné veřejnosti a vy se v nich můžete nejen těšit pozorováním vinné révy v různých etapách jejího vegetačního cyklu od prvního olistění po nalité hrozny, ale také ochutnat skleničku z místní produkce např. na vinici sv. KlárySalabce, v Grébovce či Svatováclavské vinici. Nenechte si tento jedinečný zážitek ujít – zažijte pražskou přírodu takříkajíc na vlastním patře.

Vnitrobloky

Zajímavý prvek městské zeleně představují komunitní dvorky, které najdete ve vnitroblocích některých domů v samém srdci města. Jsou zelenými oázami uprostřed horkých a prašných ulic a některé jsou přístupné i individuálním turistům; můžete v nich zažít řadu milých setkání s místními, kteří se svým ostrovem zeleně rádi pochlubí. Cílené podpoře zazeleňování a komunitního využívání vnitrobloků se věnuje např. spolek Bieno.

ZOO a Botanická zahrada

Specifické, koncentrovaně přírodní prostory v Praze představují vyhlášená Zoologická zahrada v Tróji a Botanická zahrada v jejím sousedství. Obě zahrady Vás přivítají celoročně; otevřeno je denně od 9:00, zavírací hodina se v průběhu roku mění.

Pražská ZOO je nejnavštěvovanější zoologickou zahradou v České republice, a to nejen pro množství a pestrost druhů chovaných zvířat, ale také pro celkovou koncepci. Ta vychází z myšlenky chovu zvířat v podmínkách, které se v maximální možní míře blíží jejich přirozenému prostředí. Členitost lokality, za níž se ZOO rozkládá, k tomu nabízí ideální podmínky.
Nejatraktivnější součástí Botanické zahrady Praha je skleník Fata Morgana; pro jeho návštěvu si ovšem vyberte jiný den než pondělí, kdy je – na rozdíl od venkovních expozic – zavřený.