6. 9. 2023

Přízemí Staroměstské radnice láká do nových prostor

Po roční rekonstrukci se Pražanům i návštěvníkům hlavního města otevírá přízemí Staroměstské radnice. Nabízí komplexní turistický servis i prodej kultivovaných suvenýrů.

V pravé části zrekonstruovaného přízemí najdete pokladny komentovaných prohlídek Staroměstské radnice. Levá část je vyhrazena pro turistické informační centrum, kde lze pořídit i Prague Visitor Pass, prodejnu kultivovaných suvenýrů lokálních tvůrců a pro průvodcovské služby Guides&Tours. Kromě prodejní a informační přepážky se zde nachází rovněž meeting point pro účastníky tematických vycházek Prahou.

 

 

Unikátem je centrální průchod radnicí spojující Staroměstské náměstí s Mikulášskou uličkou, který se návštěvníkům otvírá po dlouhých desítkách let. Jde o širokou pasáž zrekonstruovanou s respektem k původní gotické dispozici budovy. Po pravé straně najdeme šest mělkých výklenků zakončených lomeným obloukem, strop je zaklenutý pěti poli křížové klenby. V pasáži je umístěn informační stojan s mapou města, ceníkem prohlídek a informačními letáky, které si je možné v klidu prostudovat na designových lavičkách.

 

Kromě kulturní a historické hodnoty má průchod také zajímavý urbanistický význam. Spojuje totiž turisticky frekventovaný prostor před radniční věží s parčíkem u Mikulášské uličky zřízeným na místě zbořeného východního křídla radnice. Tudy je možné dojít k Židovskému Městu nebo Pařížské ulici.

 

Design interiéru přízemí Staroměstské radnice je dílem kultovního pražského výtvarného studia Olgoj Chorchoj. Základní myšlenkou architektů a designérů byl respekt k autenticitě prostoru. Dispoziční uspořádání a tvarosloví prvků je přiznaně solitérní a nesnaží se o násilné zapojení do původní gotické architektury.

 

Nově zrekonstruované přízemí Staroměstské radnice je symbolem kultivace turismu, která je hlavní vizí koncepce cestovního ruchu. Všem návštěvníkům Prahy poskytuje komplexní služby moderního turistického centra světové úrovně.

 

Přijďte se o tom do nově zrekonstruovaných prostor Staroměstské radnice sami přesvědčit.